החינוך הבלתי פורמאלי


ליצירת קשר
אסף שגב - רכז החינוך הבלתי פורמאלי
נייד: 054-4812200
משרד: 04-6953412
אי-מייל: b.f.lehavot@gmail.comבלהבות 135 ילדים ובני נוער בגיל בית ספר (כיתות א' עד י"ב).
עם התפתחות ההרחבה הקהילתית צפוי גידול משמעותי במספר הילדים ובני הנוער שיצטרפו בהדרגה למערך החינוך הבלתי פורמאלי.
ישנם מספר קוים מנחים במערך הבלתי פורמאלי בלהבות:
• הקבוצות מעורבות ורב-גילאיות
• שעות הפעילות ואופי ההדרכה מותאמים לצרכים המערכתיים ולצרכיהם האישיים והקבוצתיים של הילדים.
• כוח אדם מקצועי ומחויב מפעיל את המערך.
• מתן מענה במשך כל השנה, במהלך חופשות בית הספר המענה אינטנסיבי של 8 שעות ביום.
מערך החינוך הבלתי פורמאלי פועל בשלוש מסגרות:
1. חברת הילדים "גולן" (כיתות א'-ב'-ג')
2. חברת הילדים "צנובר" (כיתות ד'-ה'-ו')
3. חברת הנעורים.
מטרות:
1. חיזוק תחושת שייכות
2. ביסוס "אני" מחובר להוויה הקיבוצית קהילתית הנרקמת, ולערכי הציונות וההתיישבות.
3. העמקת הקשרים החברתיים.
4. תמיכה וליווי של מדריך בוגר משמעותי.
מדדי הצלחה:
1. מתן מענה לכל ילדי הקהילה
2. גיבוש קבוצה ותחושת "ביחד"
3. העשרת הילדים בעולמות תוכן שונים.
4. יצבות צוות מקצועי ומחויב.
5. ילדים שרוצים ושמחים לבוא למסגרות.
אמצעים:
1. מבנים המותאמים לצרכי הקבוצה, מצוידים בעזרים הנדרשים.
2. צוות הדרכה וריכוז
3. תמיכה קהילתית אידיאולוגית רחבה.
4. תשלומי הורים.
5. סבסוד קהילתי.