שיעורי עזר במתמטיקה לילדים

רז ארגוב עוזר לילדים בגילאי בית הספר היסודי להשלים פערים במתמטיקה