פטם

לולי הפטם
ענף  הפטם הוקם ב- 1975. 
 עד 1996 שימשו הלולים לגידול הודים,  אז הוסבו לגידול פטם, בהסכם משותף עם מדגרת יבנה ועם משחטת "עוף עוז".
 לאחר מספר שנים בהן הפעלנו את הלולים בעצמנו, חתמנו על השכרת הלולים לחברה חיצונית.
קיימים  חמישה לולים בשטח של כ- 8.5 דונם.  בכל לול מגדלים כ-25,000 עופות.

תהליך העבודה:
תהליך העבודה בנוי  ממחזוריות של מדגרים. כל מדגר אורך 45 יום.
ההכנה כוללת  ניקוי, פיזור נסורת וקבלת האפרוחים.
גידול האפרוחים עד לגיל 45 יום כולל: הזנה, מים, חימום ואוורור הלולים, טיפול במחלות - חיסונים ותרופות.
בסוף המדגר: ריכוז העופות והעמסה לכלובים על משאיות – למשחטה.
 ניקוי הלול והכנתו למדגר חדש.

צוות העובדים
מנהל הענף – אחראי לכל הפעילות בלולים ולתוצאות המקצועיות של החווה.
 עוזר – מבצע את העבודות הנדרשות בהתאם להנחיות ממנהל הענף.

שיווק
כיום הלולים מושכרים לחברת "אור תשומות" והעופות נשחטים במשחטה בטירת הכרמל.
 
כתב: שמעון זית 2012