ספר 2

קרמיקה
מאת: חסייה בורנשטיין-ביליצקה, תשמ"ו 1986, תל אביב
מבוא:
חומר טוב הוא תנאי ראשון לקרמיקאי כדי להשיג את מטרתו ולהצליח. חוזק הכלי, ובמיוחד אופיו, תלויים בטיב ובסוג החומר, ונחוצה מידת מה של ידע כדי להשתמש בו בצורה הנכונה. הבנת מבנן ותכונותיהן של חרסיות ותחמוצות תסייע לקרמיקאי להתמודד עם בעיות המתעוררות בשלבי עשייה שונים (אם בשעת בניית הכלי ואם בתהליך הצריפה). יכולתו לפתור בעיות אלו תקדם אותו, ותאפשר לו לפתח את יצירתו.