ספר 1

האי שוויץ
1996
האי שוויץ-פעולות עזרה והצלה בשנים 1946-1939
מאת הייני בורנשטטין
הוצאת מורשת
תשנ"ו
1996
עריכה: יוסף רב
עיצוב עטיפה: חסיה
הייני בורנשטיין נולד בספטמבר 1920 בבזל. היה חניך השומר הצעיר וחבר בהנהגה הראשית. בשנים 1939-1946 עסק בפעולות עזרה והצלה בשוויץ. עלה ארצה בשנת 1947 והצטרף לקיבוץ להבות הבשן.
היה פעיל מרכזי בקיבוץ הארצי, המפ"ם ובתנועה העולמית "השומר הצעיר" ומילא שליחויות מטעם הסוכנות בגולה. היה חבר במוסדות של ההסתדרות הציונית והעולמית, הסוכנות היהודית והקונגרס הציוני העולמי וציר בקונגרסים ציונים. פרסם מאמרים רבים בנושא הציונות, העם היהודי ובסוגיות רעיוניות-פוליטיות.

לאחר הקונגרס הציוני הכ"א באוגוסט 1939 בז'נבה ועם פרוץ מלחמת העולם השניה עזבו כל שליחי ארץ ישראל את אירופה ונותק הקשר בין הגולה ובין המרכז בארץ ישראל. הקשר היחיד עם התנועות החלוציות בארצות תחת הכיבוש הנאצי נשמר על יד המרכז העולמי של "החלוץ" בז'נבה וזאת הודות למעמדה הניטרלי של שוויץ.
ביוזמתו האישית הקים המחבר את לשכת הקשר של השומר הצעיר בשוויץ. הוא היה נציג התנועה בועדות ההצלה של מרכז "החלוץ" ועסק בפעולות עזרה והצלה. בספר מתוארות מדיניות הפליטים של ממשלת שוויץ ובמיוחד יחסה אל פליטים יהודים. המגעים להצלת יהדות סלובקיה והונגריה. הברחת הגבולות והצלת מאות חברים וילדים לשוויץ. ארגון המסגרת התנועתית במחנות הפליטים ובבתי עליית הנוער. משוויץ התארגן מפעל משלוח חבילות מזון לארצות הכיבוש הנאצי, לגטאות ולמחנות. סידור דרכונים דרום-אמריקנים וניירות בספר עדות אישית על יחסו של היישוב בארץ ישראל לשואת יהדות אירופה כפי שהדבר השתקף בז'נבה.
עם הקמת משלחת הישוב בקושטא בסוף 1942 נוצר שיתוף פעולה הדוק בין שני המרכזים - ז'נבה וקושטא - במיוחד עם מנחם בדר.
בפעם הראשונה מתפרסמת חליפת המכתבים בדואר ובאמצעות בלדרים בין הייני בורנשטיין ובין חברי התנועה בארצות הכבושות, המשקפת באופן אותנטי ביותר את ההתרחשויות בארצות אירופה ומעמדן של התנועות החלוציות בכלל ושל תנועות "השומר הצעיר" בפרט במאבקן במחתרת ובמבצעי הצלה. הקשר הזה היווה גשר חשוב, לעיתים בלעדי, בין חברי התנועה בגולה הנצורה והמרכזים בארץ ישראל. על רקע האירועים ההיסטוריים ומתוך היבט אישי בא לביטוי בספר הזה מימד נוסף בתולדות עמידתה של תנועת "השומר הצעיר" בתקופת השואה ובתהליך שיקומה אחרי המלחמ