ספר 2

מבאזל ועד להבות הבשן
2012
מבאזל ועד להבות הבשן
בהוצאת מורשת ויד יערי
הספר שלפנינו הוא מעל הכל ספר עדות, עדות ייחודית על חייו ופועלו של הייני בורנשטיין בן ה-90. עושר השנים רווי בעושר של תחנות חיים ובעושר של פעילות מגוונת. בספר מונה הייני את כל תחנות חייו ומספר, אם במעט ואם בהרבה, על כל אחת מהן, ומתיאורים אלה נרקמות עדות אחת גדולה על פעילות משמעותית, מסורה לא גבולות כמעט. זו עדות ייחודית, משום שאיננו מורגלים במפגשים עם מי שצמחו כציונים סוציאליסטים שמאליים דווקא בשוויץ, דווקא בבאזל, הנושאת על גבה את המיתוס הגדול של הולדת תנועת השחרור הלאומי של עמנו .
מתוך ההקדמה מאת יאיר צבן