בקר

ראיון עם טוני אבנס, מנהל ענף הבקר, 2013,
מאת-מעין גולד

ענף הבקר הוקם  בשנת-1967, כאשר לאחר מלחמת ששת הימים התקבלו שטחי רמת הגולן והוכשרו לצרכי מרעה.

שטחי המרעה:
גודלו של שטח המרעה הוא  כ-11,500 דונם. גבולות השטח הם מגדר המערכת של ההרחבה הקהילתית בלהבות הבשן עד לקיבוץ גונן בדרום, קיבוץ שמיר בצפון ועד לקילומטר מצומת ווסט במזרח.
העדר נמצא במרעה ברציפות. בחודשי הקיץ העדר רועה ברמת הגולן, ובחודשי החורף העדר יורד לשטחים הצמודים לקיבוץ.
בחודשי החורף הירק מצוי בשפע, ובחודשי הקיץ יש לתת תוספות מזון.

ראשי בקר
570 אימהות – עדר האם
חלק א': ממליטות בין אוגוסט לספטמבר
חלק ב': ממליטות בין ינואר למאי.
70 עגלות גידול
26 פרים מזנים סימנטל, לימוזן ושרולה.
את ההמלטות מכוונים על ידי הרבעה טבעית. מכניסים את הפרים לשטח בו רועה העדר בזמנים הרצויים.
לעגלות הגידול מבצעים הפריה מלאכותית לשיפור העדר. לעיתים מבצעים הפריה מלאכותית גם לפרות מעדר האם, שלא נכנסו להריון באופן טבעי.
 הפרים נמצאים בסבב שנתי: במשך 9 חודשים יחד עם העדר, ובנפרד במשך 3 חודשים.
עליהם לנוח במשך 3 חודשים, בגלל גודלם, תנאי השטח הקשים והאקלים החם, שמעייפים אותם.
באורווה ארבעה סוסים . בעזרתם מרכזים את העדר ומטפלים בו במרעה.
שתי סוסות נוספות שבאורווה שייכות  לתושבים בקיבוץ ונמצאות באורווה בתנאי פנסיון.
סוסות אלו ממליטות מידי שנה.

המפטמה
למפטמה מביאים את העגלים לגמילה בגיל 5-9 חודשים. מפטמים אותם עד לגיל 15 חודשים, ומוכרים אותם לשחיטה לבשר.

שטח הטיפולים
השטח שליד לולי הפטם שימש כמפטמה לעגלים בימי רפת החלב. כיום משתמשים בשטח למתן טיפולים לעדר.
מכיוון שהשטח מצוי ליד כביש חיצוני, משתדלים לערוך את הטיפולים השונים (ריסוס נגד קרציות, חיסונים) במשך יום אחד, על מנת למנוע גניבות.
 
שמירה
לפני 14 שנה, היו טריפות רבות של עגלים על ידי זאבים . מספר קיבוצים התאגדו ושכרו יחד את שרותיו של שומר-צייד. תפקידו היה להגן על העדר מפני טריפות.
שטח ממוגן נגד זאבים פתר את הבעיה. כיום עבודת השמירה בעיקר מכוונת נגד גניבות.
לפני כ-4 שנים נגנבו 3 פרים משטח הטיפולים שליד הלול. בעזרת גשש מהמשטרה נמצאו הפרים והוחזרו. התברר כי הגנבים חתכו את גדר הרשת, הוציאו את הפרים והובילו אותם ברגל דרך הירדן עד לקרבת קיבוץ גדות. רכב שפגע באחד מהפרים  כאשר ניסו לחצות את כביש גדות שיבש את תוכניתם.

מגמה עתידית:
בשל התנאים המחמירים של איכות הסביבה יש צורך בטיפול מתמיד ושיפוץ של מתקני המפטמה. כיום נבדקת אפשרות להוצאת המפטמה משטחי הישוב בשיתוף עם קיבוץ נוסף מקיבוצי האזור.

צוות העובדים:
מרכז הענף-אחראי על המפטמה
2 בוקרים-מטפלים בעדר בשטחי המרעה
2 שומרים
בעת איסוף העדר או ביצוע טיפולים מיוחדים- נעזרים בתלמידי התיכון בעת חופשה, בסטודנטים מתל חי ובעובדים זמניים נוספים.