דירה להשכיר

ותיקי הקיבוץ מציגים את "דירה להשכיר" ביום הילד 2014