רחל (רוחק'ה) רוכמן

לזכרה של רחל רוכמן, האמיצה והחכמה: 

רחל רוכמן
רוחקה רוכמן
רחל רוכמן
רחל ולנה - הלולניות
כמו שרוחק'ה אמרה על צוות הלול: "אנחנו מעט בנות עם הרבה ביצים"

רחל וצבי רוכמן
רחל וצבי רוכמן

רחל ויוסי על הוספה בגשר חוליות
רחל ויוסי על הוספה בגשר חוליות

משפחת רוכמן להבות הבשן