ריקוד הקלנועיות 2014

ריקוד הקלנועיות בחג הביכורים
צילום: סיימון פרידמן