מועדון ותיקים - קולאז'ים

קולאז' - אמנות מפתיעה המשלבת הדבקה של אלמנטים לא קשורים לכדי יצירה אחת שלמה.     
עבודות הקולאז' נעשו במסגרת חוג יצירה של הותיקים במועדון מופת בשנת 2022.