להבות הבשן

לכל רחוב יש שם

יש לנו שמות חדשים לרחובות ולשכונות בקיבוץ! 
מוזמנים ללחוץ על הכותרת וללמוד בעל פה. 
בוחן בשבוע הבא. 

מסורת התרבות בלהבות

הקמת הקיבוץ

Subscribe to RSS - להבות הבשן