ספר 1

יהודי גרמניה
מאת: אברהם ברקאי, ירושלים תשנ"ו-1996
מתוך הספר:
"ההיסטוריה של יהודי גרמניה מעסיקה בימים בימנו גם היסטוריונים לא יהודים ותלמידיהם באוניברסיטאות רבות בעולם, הרבה מעבר למשקלם הכמותי של יהודי גרמניה בקרב יהודי אירופה שנכחדו בשואה, ומולידה מידי שנה שפע של פרסומים חדשים. פרופ' יעקב כ"ץ מציע הסבר אפשרי לתופעה זו (יעקב כ"ץ, "המיוחד והטרגי בתולדות יהודי גרמניה", הארץ, 4 ביוני, 1987, ע' 10): על יהודי פולין או ליטא ירדה השואה כמכת פתע שבאה מבחוץ, מעשה הכובש הנאצי הזר. לעומת זאת יהודי גרמניה היו מטרה לתהליך הדרגתי של נידוי, נישול ובידוד, שצמח מבפנים, מתוך המרקם הפוליטי והרגשי של חברה אליה דימו עצמם שייכים, או לפחות קרובים מאד להתקבל בתוכה כשווים. רק לגבי יהדות זו יכולה על כן "התייחסות היסטורית עניינית ובלתי אפולוגטית להקיף במבטה... רצף גלוי לעין בין השלבים הבאים בזה אחר זה והמוליכים להשמדה. במקרה זה ניתן להשתמש בביטוי עלייתה ונפילתה של יהדות גרמניה".